Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, tên giao dịch tiếng Anh: Kien Giang Trading Joint Stock Company (KTC), tiền thân là công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang được chuyển đổi theo quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang, có tổng số vốn điều lệ là 364.738.330.000 VNĐ...
icon1
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
+11 NĂM
icon2
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
+500 NGƯỜI
icon3
DIỆN TÍCH QUY MÔ
+5.000 m2
icon4
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
+1.000
KINH DOANH XĂNG DẦU
KINH DOANH XĂNG DẦU
KINH DOANH XĂNG DẦU
KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU GẠO
KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU GẠO
KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU GẠO
Thực phẩm đóng hộp
Thực phẩm đóng hộp
Thực phẩm đóng hộp
BẤT ĐỘNG SẢN
BẤT ĐỘNG SẢN
BẤT ĐỘNG SẢN