Công ty thành viên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU KIÊN GIANG

  • 30 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
  • (0297) 3688-798
  • pkc@petrolimex.com.vn
  • https://pkc.petrolimex.com.vn/
0