Kinh doanh xăng dầu

Là đối tác thương mại lớn, truyền thống của Petrolimex VN

Kinh doanh xăng dầu

aaa

Đối tác thương mại lớn của Petrolimex VN

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang là đối tác thương mại lớn, truyền thống và Tổng đại lý của Petrolimex VN trong nhiều năm qua. Hiện nay, lượng tiêu thụ xăng dầu do KTC phân phối chiếm lĩnh hơn 20% thị phần trên toàn tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình ổn thị trường xăng dầu trong mọi tình huống, cung ứng cho nhu cầu xã hội hàng trăm nghìn m3 xăng dầu/năm. Góp phần giải quyết việc làm cho trên 300 lao động. Đặc biệt tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
0