Công ty thành viên

CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GẠO XUẤT KHẨU TÂN HIỆP

  • Tổ 8, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
  • +84 297 3835 465
  • xncbgxkth@ktcvn.com.vn
  • https://www.ktcvn.com.vn/
0