Công ty thành viên

CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GẠO XUẤT KHẨU GIỒNG RIỀNG

  • Tổ 2, ấp Thạnh Tân, Xã Thạnh Hưng, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang
  • xncbgxkgr@ktcvn.com.vn
  • http://ww.ktcvn.com.vn/
0