Hoạt động nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thứ 3, 27/06/2023, 15:32 GMT+7

Sáng ngày 26/6/2023, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Minh Khoa – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang cùng các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát và một số Tờ trình nội dung quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp.

Hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó dự báo, chưa có tiền lệ. Cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; rào cản kỹ thuật tại các nước nhập khẩu được thiết lập ngày càng gây nhiều khó khăn cho lĩnh vực xuất khẩu; khủng hoảng năng lượng trên phạm vi toàn cầu làm nguồn cung khan hiếm. Trong nước, lãi suất tăng cao cùng với chính sách thắt chặt tín dụng, tỷ giá ngoại tệ biến động ở biên độ lớn gây bất ổn cho hoạt động tài chính doanh nghiệp và chính sách điều hành kinh doanh, nhất là hoạt động xuất khẩu.

Là doanh nghiệp SXKD trên nhiều lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi phải kịp thời nắm bắt, khai thác tốt các cơ hội, HĐQT đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Ban điều hành có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD, đề ra các giải pháp thích ứng phù hợp để triển khai thực hiện. Trong năm, HĐQT đã tổ 05 cuộc họp trực tiếp. Bên cạnh đó, HĐQT luôn kịp thời cho chủ trương đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD thông qua 08 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; đồng hành, sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động của Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Tung – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội.

Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, Ban điều hành Công ty đã đề ra các phương án tối ưu và các giải pháp hiệu quả, linh hoạt với tinh thần quyết liệt, khẩn trương cùng sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, đã quyết tâm phấn đấu toàn lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2022. Kết quả kinh doanh năm 2022, tổng doanh thu 7.030,7 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 15,94 tỷ đồng, đạt 114,4% kế hoạch; Sản lượng tiêu thụ xăng dầu các loại 178.062 m3, đạt 95,3% kế hoạch, gạo các loại 180.035 tấn, đạt 107,3% kế hoạch; cá hộp các loại 333 container, đạt 105,6% kế hoạch.

Ông Phạm Văn Hoàng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội.

Ông Trần Minh Khoa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Chính phát biểu tại Đại hội.

Qua một buổi làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thống nhất cao thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cũng như các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính 2022, kết quả sản xuất kinh doanh 2022, phân phối lợi nhuận 2022, kế hoạch SXKD 2023, cùng nhiều nội dung quan trọng khác,...

Cổ đông Công ty thực hiện quyền biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng./.

 Ban Biên Tập KTC

Ý kiến bạn đọc
0