Internal operations

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Friday, 24/06/2022, 16:07 GMT+7

Ngày 24-6, Công ty Cổ phần thương mại Kiên Giang (KTC) tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát và một số Tờ trình cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Tung Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Năm 2021, là năm đặc biệt khó khăn đối với doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, vùng kinh tế trọng điểm cả nước, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 6.2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 24.8 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 115 triệu đôla Mỹ. Cụ thể: Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Doanh thu đạt 102,6% kế hoạch, tăng 2,4% so cùng kỳ; Lợi nhuận đạt 126,1% kế hoạch, tăng 36% so cùng kỳ. Lĩnh vực kinh doanh thương mại - xuất khẩu gạo và thủy sản đóng hộp: Sản lượng tiêu thụ gạo các loại đạt 100,2% kế hoạch; thủy sản đóng hộp các loại đạt 132,2% kế hoạch, tăng 15,2% so cùng kỳ. Lĩnh vực kinh doanh nội địa: Doanh thu đạt 128,8% kế hoạch; Sản lượng tiêu thụ gạo các loại đạt 130,5% kế hoạch, đồ hộp các loại đạt 116,7% kế hoạch;

Ông Phạm Văn Hoàng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội

Qua một buổi làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nội dung đệ trình. Đại hội đã bầu 08 vị vào Hội đồng quản trị và 05 vị vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Tung giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị, ông Võ Văn Tân - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị,ông Phạm Văn Hoàng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Bạch Dương - Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Trần Minh Khoa - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027

Reviews
0