Contact us

Kien Giang Trading Joint Stock Company (KTC)

HEAD OFFICE

 • 190 Tran Phu, Vinh Thanh Van Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province.
 • Phone: (84) 297 3860794 - (84) 297 3862113
  Fax: (84) 297 3872316 - (84) 297 3866080
 • ktc@ktcvn.com.vn
 • MST: 1700523208, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2010 tại Sở KH-ĐT tỉnh Kiên Giang, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 03/08/2017
 • Người đại diện: PHẠM VĂN HOÀNG

KTC FOOD STORE

 • 36 Pham Hong Thai, Vinh Thanh Van Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province.
 • (84) 2973.666.567
 • ktc@ktcvn.com.vn

REPRESENTATIVE OFFICE IN TP. HO CHI MINH

 • 211/14 Nguyen Trai, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
 • 02838.36.86.76
 • ktc@ktcvn.com.vn

If you have feedback or suggestions

Please fill out the form below:

0