Internal operations

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thursday, 12/03/2020, 15:43 GMT+7

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020; đến dự có đại diện UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các sở, ngành của tỉnh.

IMG_4108Toàn cảnh Đại hội

Năm 2019 là năm tài chính thứ hai KTC hoạt động theo loại hình Công ty Cổ phần, KTC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông giao. Các loại chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn tài chính trong kinh doanh.

Trên cơ sở khai thác tối đa nguồn lực hiện có, cùng với sự quan tâm của HĐQT, sự đoàn kết nỗ lực của Ban lãnh đạo và người lao động KTC trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, Công ty đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Với tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7.115,246 tỷ; Kim ngạch xuất khẩu 101,19 triệu đô la Mỹ (USD); doanh thu thuần 6.235,647 tỷ, tăng 5,26% so với cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện 32,686 tỷ, đạt 96,68% kế hoạch; về sản lượng tiêu thụ xăng dầu các loại 240.141 m3, đạt 94,92% kế hoạch, tăng 10,64% so với cùng kỳ; xuất khẩu gạo 249.103 tấn, đạt 130,64% kế hoạch, tăng 16,38% so với cùng kỳ; thực phẩm đóng hộp xuất khẩu 217 container, đạt 98,64% kế hoạch, tăng 21,91% so với cùng kỳ. Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với mức 6%.

IMG_4157Ông Phạm Văn Hoàng – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết và thông qua những nội dung, những vấn đề hết sức quan trọng, giúp HĐQT, Ban điều hành Công ty có những định hướng, chiến lược cụ thể trên từng lĩnh vực hoạt động SXKD trong năm 2020. Đại hội đã chỉ ra được những ưu điểm, nguyên nhân và hạn chế trong thời gian qua, đồng thời thảo luận, bàn bạc và thống nhất thông qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020.

IMG_4261Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết

Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2020 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tăng trưởng toàn cầu theo xu hướng giảm, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục tác động nhiều mặt đến kinh tế khu vực và thế giới, tình hình bất ổn chính trị ở khu vực Trung Đông, đặc biệt diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc và dịch Châu Chấu sa mạc đe dọa an ninh lương thực các nước Đông Phi, Iran, có xu hướng tác động nhanh đến miền Nam Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu, trong đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 2 ngành hàng chủ lực là xăng dầu và xuất khẩu gạo, đồng thời có thể tác động lâu dài do mất cân đối cung cầu của ngành hàng thiết yếu như nhiên liệu và lương thực.

Trên cơ sở nhận diện, phân tích, đánh giá những thách thức, khó khăn cũng như khai thác tốt và tận dụng thời cơ, thuận lợi để thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng trong năm 2020: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7.580,032 tỷ; Doanh thu thuần 6.737,502 tỷ. Lợi nhuận thực hiện 30,868 tỷ.

Để đạt được các chỉ tiêu quan trọng nêu trên, Ban điều hành Công ty đề ra một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 như: Theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid- 19 và diễn biến của thị trường để đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời điểm, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả SXKD.

Khai thác tốt thị trường truyền thống, thị trường ngách, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Tăng cường các giải pháp quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí SXKD; Nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, ổn định nguồn hàng, củng cố, nâng cao thương hiệu, uy tín kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng sản phẩm của thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, chú trọng tiếp tục duy trì ổn định và thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, HACCP, IFS, BRC… và các chương trình quản lý chất lượng trong SXKD. Rà soát, đánh giá các chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành trong xử lý vướng mắc còn tồn tại ở Dự án 67,5 ha Phú Quốc…

IMG_4126Nguyễn Thanh Tung – Chủ tịch HĐQT Phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kết thúc trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong giai đoạn phát triển tiếp theo, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các kế hoạch, chỉ tiêu SXKD trong năm 2020.

WWW.KTCVN.COM.VN

Reviews
0