Thông tin cổ đông

Báo cáo Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Công văn số 166/KTC-TCKT về việc công bố thông tin hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020
Công văn số 2080/UBCK-GSĐC, ngày 27 tháng 03 năm 2020 về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của KTC. 
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Thông báo số 04/TB-KTC-HĐQT ngày 03/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm ...
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng