Thông tin cổ đông

- Xem Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Thông báo số 87/TB-KTC-HĐQT về việc giao dịch cổ phiếu có liên quan người nội bộ
Thông báo số 86/TB-KTC-HĐQT về việc giao dịch cổ phiếu có liên quan người nội bộ
- Nghị quyết số 65/NQ-KTC-HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng