Thông tin cổ đông

- Xem báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2021
- Xem thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
- Xem Nghị quyết 34/NQ-KTC-HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
- Xem Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Xem Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng