Quan hệ cổ đông

Công văn số 70/KTC-TCKT ngày 27/02/2020 về việc giải trình chênh lệch LNST hợp nhất sau kiểm toán.
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019
Báo cáo Tài chính riêng 2019
Thông báo số 04/TB-KTC-HĐQT ngày 03/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm ...
Nghị quyết số 05/NQ-KTC-HĐQT ngày 03/02/2020 về việc tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng