Quan hệ cổ đông

Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2020.
Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2020.
- Thông báo số 59/KTC-HĐQT, ngày 18/8/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019
Thông báo số 44/TB-KTC-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý II năm 2020
Báo cáo tài chính riêng quý II.2020
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng