Quan hệ cổ đông

- Xem Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Xem Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020
- Xem Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020
- Xem Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng