Quan hệ cổ đông

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2019
Công văn số 287/KTC-TCKT ngày 30/7/2019 .về Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
Công văn số 284/CV-KTC về việc công bố thông tin hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019.
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán quý II năm 2019.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019
Báo cáo Tài chính quý I năm 2019
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng