Quan hệ cổ đông

- Xem Nghị quyết 34/NQ-KTC-HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Xem Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021
-Xem Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Thông báo số 34/TB-KTC-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020
- Xem BCTC hợp nhất giữa niên độ được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng năm 2021
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng