Quan hệ cổ đông

Thông báo số 44/TB-KTC-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý II năm 2020
Báo cáo tài chính riêng quý II.2020
Báo cáo Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Công văn số 166/KTC-TCKT về việc công bố thông tin hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020
Báo cáo Tài chính riêng quý I năm 2020
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng