Quan hệ cổ đông

Thông báo số 76/CBTT-KTC-HĐQT công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ
Thông báo số 75/TB-KTC-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Báo cáo tài chính riêng quý III.2020
Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2020.
Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2020.
- Thông báo số 59/KTC-HĐQT, ngày 18/8/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng