Nguyễn Thanh Tung
Nguyễn Thanh Tung
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
  • Với vốn kiến thức sâu rộng đa lĩnh vực tài chính – thuế - thương mại – du lịch và khả năng lãnh đạo cấp cao, ông Tung đã từng nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các tổ chức và doanh nghiệp: Phó phòng Phòng Tài chính Vật giá & Thương mại thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Phó phòng Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang; Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang; Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐTV, sau là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang.
  • Từ tháng 8/2017 đến nay, ông Tung giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, định hướng phát triển doanh nghiệp sau giai đoạn cổ phần hóa.