Trịnh Quốc Việt
Trịnh Quốc Việt
Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật
  • Ông Việt từng nắm giữ vị trí Phó Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu - Công ty Xăng Dầu Khu Vực 2, phụ trách mảng kinh doanh xăng dầu nội địa cho các khách hàng công nghiệp, các thương nhân kinh doanh xăng dầu,…
  • Từ tháng 11/2020 đến nay: Ông Việt là Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.