CÁ NGỪ BÔNG KHÚC NGÂM DẦU

Cà ngừ bông khúc ngâm dầu được chế biến từ cá đánh bắt tươi , gồm Ngừ Bò (Tongol) và ngừ Bông (Bonito) đóng hộp.
Mã số : 3
Khối lượng tịnh : 185g
Thành phần : Cá, dầu thực vật, dung dịch muối
Giá : Call