Cá ngừ bò khúc ngâm dầu

Mã số : 6
Hạn sử dụng : 6 tháng kế tử ngày sản xuất
Khối lượng tịnh : 185g
Thành phần : Cá, dầu thực vật, dung dịch muối
Giá : Call