Thông tin cổ đông

- Thông báo số 59/KTC-HĐQT, ngày 18/8/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019
Thông báo số 48/KTC-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.
Báo cáo Thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Công văn số 284/CV-KTC về việc công bố thông tin hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019.
Công văn số 2080/UBCK-GSĐC, ngày 27 tháng 03 năm 2020 về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của KTC. 
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng