Thông tin cổ đông

Thông báo số 86/TB-KTC-HĐQT về việc giao dịch cổ phiếu có liên quan người nội bộ
- Nghị quyết số 65/NQ-KTC-HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 
Công văn số 2080/UBCK-GSĐC, ngày 27 tháng 03 năm 2020 về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của KTC. 
Thông báo số 312/TB-TMKG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng