Exportation of rice

nha may che bien gao cong ty co phan kien giang
san xuat gao 2

Introduction

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang là một trong những đơn vị xuất khẩu gạo xuất sắc của Việt Nam . Từ năm 2004 đến nay , công ty được Bộ Công Thương khen tặng và trao cúp : "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 7 năm liền 2004-2010" Năm 2008 - 2009 , kết quả kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty đứng thứ 3 cả nước theo tổng kết của hiệp hội lương thực Việt Nam với số lượng xuất khẩu trực tiếp đạt trên 320.000 tấn .

Đặc biệt năm 2009, công ty vinh dự được Bộ Công Thương xét tặng danh hiệu : Top 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về doanh thu . Ngoài ra công ty còn đạt được nhiều danh hiệu khác như : Cúp vàng thương hiệu - Nhãn hiệu 2008-2010, Doanh nghiệp có dịch vụ thương mại tốt nhất. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang là 1 trong 22 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch mặt hàng gạo sang Trung Quốc.